Våra föreläsare

Anders Angervall
Monika Banas’
Ulf Beijbom
Henning Bender
Börje Björkman
Dag Blanck
Karin Borgkvist Ljung
Thomas Fürth
Richard Grügiel
Magnus Gustafsson
Hans Hanner
Niklas Hertzman
Gunnel Holmér
Christian Kirchner
Olle Larsson
Malin Lennartsson
Viola Martina
Helena Modin
Mariia Mähler
Karin Nilsson
Håkan Nordmark
Samuel Palmblad
Kari-Matti Piilahti
Mats Rohdin
Kai Rosnell
Ted Rosvall
Peter Sjölund
Bodil Stefansson
Eva Wassén Eriksson
Claes Westling
Odd Zschiedrich
Johan Åstrand

Share This