Våra föreläsare

Det digitala arvet –
Anders Angervall

Civilingenjör, John Ericsson-medaljör, författare, föreläsare
Allt mer information är digitaliserad och i framtiden kommer det att bli ännu mer så. Under den här föreläsningen kommer ni att få se hur man kan gå tillväga för att skapa ett digitalt arv som kan innefatta text, bilder, ljud och musik och som sedan blir underlag för ett animerat bildspel med musik och tal.”
Söndag 2 september
13.00–13.45
Sal C, Tommy Svensson

I flyttarnas fotspår –
om mönster bland migranter
Börje Björkman
Personliga nedslag i migrationshistorien med exempel från såväl egna som andras förfäder. Resonemang kring orsakerna till varför folk har flyttat, stannat kvar eller möjligen kommit tillbaka hem igen. Finns det mönster att upptäcka även i enskilda personers flyttningar och hur hittar man i så fall dem?
Söndag 2 september
10.00–10.45
Sal B, Stig Svensson

Spelmän och spelmansböcker i Småland
Magnus Gustafsson
Filosofie doktor i musikvetenskap och riksspelman
Han har bedrivit forskning kring olika stilar och låttyper inom svensk folkmusik. Han har skrivit en rad musikvetenskapliga och populärhistoriska böcker och artiklar, är riksspelman och medlem i musikgrupperna Sågskära och Höök. Forskar bl.a. om spelmansböcker, medeltida ballader, folkliga koraler och populära melodiers vandringar.
Lördag 1 september
12.00–12.45
Sal C, Tommy Svensson

Familjen Kamprad – ett exempel på släktforskning i Tyskland
Christian Kirchner
Dipl. Archivar, Tyskland
Tänk om vi hade det som i Norden, digitala källor i mängd. Så tänker tyska släktforskare. I Tyskland är arkiven många och splittrade. Hur gör man för att söka sina tyska rötter på nätet? Christian visar och berättar om primärkällorna genom att ta familjen Kamprad som exempel. Föreläsningen är på svenska.
Lördag 1 september
12.00–12.45
Sal A, Idrottshuset

En enkel till New York, tack!
Karin Nilsson
Etnolog Karin Nilsson berättar om de föremål, vidskepelser och traditioner som följde med de som utvandrade till USA. Det var erfarenheter, trosföreställningar och folktro om ödets och lyckans. En del tog med sig saker som var dem kära, som idag har gått i arv i generationer.
Söndag 2 september
10.00–10.45
Sal C, Tommy Svensson

Småland, svensk migration och förra seklet i rörliga bilder på Filmarkivet.se
Helena Modin och Mats Rohdin
Kungliga biblioteket, Stockholm
På sajten www.filmarkivet.se kan du helt kostnadsfritt ta del av unika rörliga bilder ur filmarkiven som speglar ett Sverige stadd i ständig förvandling under hela 1900-talet. Ämnen som tas upp under presentationen spänner alltifrån Växjö, Småland och husmorsfilmer till olika nedslag i den svenska migrationens långa historia. Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och Svenska filminstitutet.
Söndag 2 september
14.00–14.45
Sal C, Tommy Svensson

Människorna som vilar på Gladers kyrkogård – livsöden och släktskap vid stranden av Ki Chi Saga
Bodil Stefansson
Författare och guide
Under sitt besök på Glader Cemetery beslöt Vilhelm Moberg att här skulle Kristina och Karl Oskar begravas. Lär känna personerna bakom namnen på gravstenarna och möt några av verklighetens första smålänningar vid Ki Chi Saga. Föredraget är en fristående fortsättning på boken “En man som hetade Glader” (2017). Bodils bok säljs i KGF:s monter nr 228.
Söndag 2 september
11.00–11.45
Sal B, Stig Svensson

Närhet är inte en fråga om avstånd
Odd Zschiedrich
Ceremonimästare på Kungliga Slottet, har tidigare varit lärare, skolchef, slottschef i Kalmar samt kanslichef på Svenska Akademien.
Om tillhörighetens betydelse för identiteten, alltså att vara del i något som är större än vad man själv är, vilket släkten är ett exempel på. Odd ger exempel från olika håll och från människor han mött bl.a. en del episoder från sin egen släkt.
Söndag 2 september
13.00–13.45
Sal B, Stig Svensson

 

Migration i dagens Polen – 
Monika Bánas
Historiker
Att välja integrering av invandrare som ett forskningsproblem stöds av en förändring i det polska samhället. Fler utlänningar väljer Polen för bosättning. Polen kommer att möta ett växande antal immigranter. Därför är det viktigt att vara beredd på en sådan situation, utveckla metoder för att integrera nykomlingar, bygga adekvat infrastruktur, skapa institutioner och finansieringssystem för integrering.
Söndag 2 september
12.00–12.45
Sal C, Tommy Svensson

Sverige–Amerika.
Svenskamerika i nya perspektiv
Dag Blanck
Historiker
Jag är professor i nordamerikastudier och chef för Svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Jag är historiker och forskar om amerikansk immigrationshistoria och transnationella relationer mellan Sverige och USA. Jag undervisar i amerikansk historia och amerikansk politik och kommenterar ofta amerikanskt samhällsliv i svenska media. Jag delar min tid mellan Uppsala universitet och Augustana College i Rock Island, Illinois, där jag förestår Swenson Swedish Immigration Research Center.
Lördag 1 september
11.00–11.45
Sal B, Stig Svensson

Inrikes pass – vem reste förr?
Hans Hanner
Psykolog och psykoterapeut
Hans Hanner är ledamot i Genealogiska Föreningens styrelse och har där sedan 2010 ansvarat för projektet Inrikes pass. Han har släktforskat sedan tonåren och fascineras av möjligheten att finna pusselbitarna till släkthistoriken som ger glimtar av de mänskliga öden som utspelats i släktleden före oss själva.
Fotograf: Katinka Henriet
Söndag 2 september
11.00–11.45
Sal A, Idrottshuset

Mellan gammalt och nytt – Sverige under 1800-talet
Olle Larsson
Fil. Dr. i historia vid Lunds universitet, författare, föreläsare och lektor vid Katedralskolan i Växjö. Utsågs 2010 till årets historielärare. Föredraget ”1800-talet – mellan tradition och förnyelse” belyser de stora förändringsprocesser som Sverige genomgick under århundradet. 1800-talet var ett århundrade präglat av förändring men också kontinuitet.
Foto: Björn Andersson
Söndag 2 september
15.00–15.45
Sal A, Idrottshuset

Ett län i beredskap – G-län under andra världskriget
Samuel Palmblad
1:e antikvarie Samuel Palmblad, ansvarig för museets byggnadsenhet samt lärare vid Linnéuniversitetet
Föredragsämne: Från mobilisering till mottagande av koncentrationslägerfångar – Kronoberg under andra Världskriget.
Lördag 1 september
15.00–15.45
Sal B, Stig Svensson

Att spåra finska krigsbarn
Kai Rosnell
Journalist
Född i Finland (Eurajoki) 1935. Kom som krigsbarn till Sverige i två omgångar, 1942 och 1944, blev kvar här och jobbade som journalist fram till 1996. Började ägna tid åt krigsbarnsfrågor. Har hjälpt hundratals krigsbarn och deras svenska fosterfamiljer att spåra släktingar i Finland och Sverige, men även krigsbarn som flyttat ut i världen. Belönades med Finlands Vita Ros ordens medalj av I klass med guldkors i december 2012.
Söndag 2 september
15.00–15.45
Sal B, Stig Svensson

Riksarkivets digitala och analoga arkiv
Claes Westling
Ämneslärare, 1:e arkivarie vid Landsarkivet i Vadstena, fil.dr. (Historia)
Mariia Mähler
Arkivassistent och Kundtjänst hos SVAR
Riksarkivet förvarar mycket stora mängder arkiv, ca 75 mil, och idag finns 65,5 miljoner digitala bilder ur dessa fritt tillgängliga på nätet. Vi berättar om vad som finns digitalt tlllgängligt och ger exempel på alla de arkiv för släktforskare som man inte kommer åt via nätet.
Lördag 1 september
14.00–14.45
Sal B, Stig Svensson
Söndag 2 september
12.00–12.45
Sal A, Idrottshuset

Utvandrarnas hus – 50 år
Ulf Beijbom
Professor
Ulf Beijbom är en av våra främsta kännare av den svenska utvandringsepoken 1846–1930. Som chef för Svenska Emigrantinstitutet 1966–2002 har han stått i emigrationsforskningens centrum och har ett trettiotal böcker bakom sig. Han har även varit ordförande för Emigrantinstitutets Vänner, numera dess hedersordförande, och är Vilhelm Moberg-Sällskapets sekreterare.
Lördag 1 september
13.00–13.45
Sal C, Tommy Svensson

Riksarkivet 400 år i historiens tjänst
Karin Borgkvist Ljung
1:e arkivarie, FM
Forskarstudier i etnologi, Arkivpedagogisk samordnare och paleograf vid Riksarkivets Nationella division samt paleograf vid Riddarhuset. Föredraget handlar om denna anrika myndighet samt även en presentation av frimärket ”Riksarkivet 400 år”.
Fotograf: Andreas Ljung
Lördag 1 september
12.00–12.45
Sal B, Stig Svensson

ArkivDigital
Niklas Hertzman
Som släktforskare är man nyfiken och historieintresserad och intresserad av sin släkts historia, hur det var att leva förr i tiden. Efter kyrkoböcker där det första släktträdets grunduppgifter finns, börjar man läsa bouppteckningar, militära rullor, domböcker, fängelsehandlingar och många andra gamla handlingar. Du hittar dessa handlingar och register i ArkivDigital och Niklas kommer att  berätta om nyheter och möjligheter med ArkivDigital.
Lördag 1 september
13.00–13.45
Sal A, Idrottshuset
Söndag 1 september
10.00–10.45
Sal A, Idrottshuset

Mary Stephens: dotter, syster och fru – Husebyarkivets brevsamlingar berättar
Malin Lennartsson
Docent i historia vid Linnéuniversitetet.
Malin har forskat om relationernas roll i historien, särskilt dem inom familjen. På vilka grunder skulle ett äktenskap byggas i tidigmodern tid, och när kunde det brytas? På senare tid har Malin vänt sig mot mer modern tid och bl.a. skolans betydelse i moderniserings-processen och vikten av en yrkeskarriär för kvinnor. För tillfället analyserar hon brevväxlingen inom familjen Stephens på Huseby under tidigt 1900-tal.
Söndag 2 september
12.00–12.45
Sal B, Stig Svensson

Mat och människor på Vasaslottet Kronoberg
Håkan Nordmark
Historiker
Håkan Nordmark är historiker och antikvarie på Kulturparken Småland i Växjö. Som en del av Håkans arbetsuppgifter ingår att visa och ha skolprogram i ruinerna av Kronobergs slott, i samband med detta har han forskat fram ny kunskap om den gamla Vasborgen och dess innevånare.
Lördag 1 september
13.00–13.45
Sal B, Stig Svensson

Emigrantforska på nätet
Ted Rosvall
Historiker och känd släktforskare
Emigrantforska på nätet, så heter en detaljerad handbok, författad av Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman, med mängder av råd och tips om databaser och personregister online, med vars hjälp du förmodligen kan hitta dina försvunna släktingar ”over there”. Dagens föredrag handlar om de allra senaste resurserna – nyaste nytt – inte minst de svenskamerikanska kyrkböckerna, som nu äntligen blivit tillgängliga via Internet.
Lördag 1 september
11.00–11.45
Sal A, Idrottshuset

Kunglig ping pong
Förbindelserna mellan de nordiska grannländerna Sverige och Danmark har inte alltid varit de bästa, med ständiga krig och konflikter. För att överbrygga motsättningarna, har man genom århundradena använt sig av prinsessor, som skickats som ambassadörer – eller gisslan – till fiendeland för att där framleva sina dagar. Ted Rosvall visar bilder och berättar om alla dessa olyckliga prinsessor, från medeltid till nutid.
Söndag 2 september
14.00–14.45
Sal A, Idrottshuset

”Inte visste jag att jag hade en riksdagsledamot i släkten!”
Lotta Åberg Brorsson
Bibliotekarie
Riksdagsbiblioteket lär dig hitta bland tre miljoner sidor och 450 år av riksdagstryck. Nu finns riksdagstrycket från 1521 till 1970 digitaliserat och tillgängliggjort i ett samarbete mellan Riksdagsförvaltningen och Kungliga biblioteket. Är du intresserad av vad som sagts och gjorts i riksdagen under denna period? Kanske har du en släkting som varit riksdagsledamot eller vill du veta hur frågor rörande din hembygd debatterats i riksdagen? Riksdagsbiblioteket visar hur du kan söka i det fritt tillgängliga riksdagstrycket på webben.
Söndag 2 september
15.00–15.45
Sal C, Tommy Svensson

Utvandring till Danmark och källorna på internet –
Henning Bender
Dansk historiker
Henning Bender var stadsarkivare i Ålborg 1974–2008, ledere för Det danske Udvandrerarkiv 1989–2008 og dessutom direktör för Bornholms Forskningscenter 2000–2002. Han har utgivit ett stort antal artiklar og böcker om dansk och svensk utvandring från Danmark, samt om svensk invandring till Danmark.
Lördag 1 september
15.00–15.45
Sal C, Tommy Svensson

En resa från Haga Norra till Centraleuropas metropoler och byar – om forskning i judiska släkter
Thomas Fürth
Docent i historia och arbetar som forskningsledare vid analysföretaget Kairos Future. Släktforskat i över 25 år och publicerat artiklar i t.ex. Svensk Genealogisk Tidskrift, Släkt och Hävd, Släkthistoriskt Forum och i AVOTAYNU – The International Review of Jewish Genealogy. Föreläser bl.a. om judisk släktforskning och om hur man forskar i såväl svenska som internationella källor.
Foto: Björn Leijon
Söndag 2 september
13.00–13.45
Sal A, Idrottshuset

Gränslösa glasarbetare – om migration inom glasnäringen
Gunnel Holmér
Den svenska glasnäringen har under århundraden mottagit nya impulser genom glasblåsare och andra yrkesmän från utlandet. Långt in på 1900-talet var bruken i behov av utländsk arbetskraft. Under fyra sekler hade dessa immigranter främst kommit från tysktalande länder. Glasbruken blev allt mera mångkulturella. Vilka var dessa invandrare, vilken bakgrund hade de och vilka blev deras arbetsuppgifter?
Söndag 2 september
11.00–11.45
Sal C, Tommy Svensson

Att släktforska i Karibien
Viola Martina
Viola Martina föddes i Göteborg 1935 och flyttade som nygift 19-åring till Västindien. Efter några år återkom hon till Sverige och startade S:t Mikaels Katolska Förskola i Växjö. Violas släktforskning resulterade i boken “Slavättlingen från Curaçao”, som bygger på historier som hennes svärföräldrar berättade för henne.
Lördag 1 september
14.00–14.45
Sal C, Tommy Svensson

Släktforskning i Finland och dess digitala källor
Kari-Matti Piilahti
Fil. doktor
I föredraget berättas om de digitala släktforsknings-materialen i Finland, speciellt i hänsyn till migrationen. Kari-Matti Piilahti är Finlands Släkthistoriska Föreningens verksamhetsledare, filosofie doktor, docent i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet samt släktforskningslärare.
Söndag 2 september
14.00–14.45
Sal B, Stig Svensson

DNA spårar släktens vandringar
Peter Sjölund
Historiker
18 miljoner människor har idag DNA-testat sig för att spåra sin släkt och undersöka sitt ursprung. Intresset för DNA-släktforskning exploderar och Peter Sjölund har dragit fulla hus vid Släktforskardagarna de senaste åren. Med spektakulära pedagogiska exempel på scenen visar Peter hur du kan använda de DNA-spår som du själv bär på, för att utforska din släkt och dina förfäder. I år fokuserar han på hur du kan koppla ihop DNA-tester med vad som står om släkten i de skriftliga källorna, för att lyfta släktforskningen till nya höjder.
Lördag 1 september
15.00–15.45
Sal A, Idrottshuset

Agenter och propaganda – faktorer som påverkade Amerikaemigrationen
Eva Wassén Eriksson
Fil.mag, författare, föreläsare, släkt- och hembygdsforskare
Var det bara fattigdom som gjorde att så många som 1,5 miljoner svenskar emigrerade mellan 1850 och 1930 för ett osäkert liv i ett land de inte kände? Vilken påverkan hade agenter, propaganda och andra faktorer? Speciellt agenternas och propagandans betydelse kommer att belysas. Eva har på eget förlag givit ut två böcker om Amerikaemigrationen (plus en deckare).
Lördag 1 september
14.00–14.45
Sal A, Idrottshuset

Medeltidens Växjö – en annorlunda stad
Johan Åstrand
Historiker
Johan Åstrand är arkeolog och har under lång tid arbetat med småländsk medeltid. Ett huvudspår i arbetet har varit den medeltida landsbygden och då särskilt försörjningen i skogsbygderna med järnproduktion och utmarksbruk. Han har även utfört en rad arkeologiska undersökningar i Växjö stad. I sitt föredrag sammanfattar han bilden av stadens framväxt.
Lördag 1 september
11.00–11.45
Sal C, Tommy Svensson

Share This