Om arrangören

Kronobergs Genealogiska Förening (KGF) och Emigrantinstitutets Vänner står som arrangör för Släktforskardagarna 2018, med arrangemanget förlagt till Fortnox Arena i Växjö. Det är 22 år sedan KGF senast stod som arrangör för Släktforskardagarna 1996 i Växjö. 2018 arrangerar KGF tillsammans med Emigrantinstitutets Vänner.

Vi är stolta och glada för att få förtroendet av Sveriges Släktforskarförbund att arrangera 2018 års släktforskardagar i Växjö 1-2 september 2018.

Släktforskning har för många blivit ett spirande intresse, kanske med draghjälp av televisionens flera populära program i ämnet samt att digitaliseringen de senaste åren har exploderat i de släktforskarprogram som finns på marknaden. Vi hoppas att ännu fler ska fångas av denna spännande hobby.

KGF

Kronobergs Genealogiska Förening (KGF) har cirka 1900 medlemmar och är Sveriges största lokalförening. Som medlem får man medlemsbladet KGF-NYTT, som ges ut fyra gånger om året. Medlemmarna erbjuds också föreläsningar, kurser, tillträde till föreningslokalen där det finns ett tiotal datorer med tillgång till olika släktforskningsprogram, vid behov hjälp av kunniga värdar i föreningslokalen, ett omfattande bibliotek med tidningar, böcker, släktutredningar med mera. Vår klubblokal ligger på Värendsgatan 12 C i Alvesta.
Föreningen erbjuder ett omfattande kursprogram. Genom nybörjarkurser, som erbjuds på såväl dagtid som kvällstid, får många nya medlemmar hjälp med att komma igång och en bra start med sin släktforskning. På kursprogrammet står även föreläsningar inom många intressanta och spännande områden såsom släktforskning, historia, DNA, läshjälp och mycket mera. Dessutom har KGF en grupp som arbetar med vår databas över alla som har varit kyrkobokförda i Kronobergs län och angränsande socknar. Avskrifter sker av födelse-, vigsel- och dödböcker. Även in- och utflyttningar håller på att uppdateras. Databasen innehåller idag ca 1,9 miljoner poster från ett 90-tal församlingar för åren 1612-1942, tillgängliga för sökning. Databasen uppdateras och kompletteras kontinuerlig och finns att köpa i form av en USB-sticka. Den ingår även i Arkiv Digitals abonnemang sedan början av 2018. Soldatregistret för Kronobergs Regemente innehåller idag omkring 18 500 soldater och befäl. Databasen ligger under Centrala Soldatregistret, vilket är fritt att söka i.

Välkommen att besöka vår hemsida genealogi-kgf.se. Där kan du läsa mer om KGF.

KGF fick 2014 Sveriges Släktforskarförbunds utmärkelse för bästa släktforskartidning, då KGF-NYTT tilldelades detta fina pris.

 

Emigrantinstitutets Vänner

Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet grundades 1965 på initiativ av landshövding Gunnar Helén. Syftet var att bevara arkiv, intervjuer och minnen från den svenska emigrationsepoken 1846-1930, då 1,25 miljoner svenskar lämnade landet. I Utvandrarnas hus i Växjö får du veta det mesta om den stora utvandringen till Nordamerika i form av statistisk information i ord och bild, och ödesmättad scenografering av faktiska händelser och verkliga människor. I ”Drömmen om Amerika” skildras drömmar som gick i kras och drömmar som blev till guld, precis som de skildrades av Vilhelm Moberg i hans romansvit om utvandrarna från Ljuder i Småland till Minnesota i USA.

Föreningen Emigrantinstitutets Vänner bildades 1984 för att stödja Svenska Emigrantinstitutets verksamhet och släktforskning. Föreningen har idag 650 medlemmar spridda över hela Sverige. För medlemsavgiften får man tidningen Emigranten två gånger per år och en medlemsbok vartannat år. Dessutom har man som medlem fri entré till Utvandrarnas Hus och Smålands museum i Växjö, kulturparkensmaland.se

Besök gärna Emigrantinstitutets forskarsal, där du kan släkt- och emigrantforska bland arkiv, databaser och ett omfattande bibliotek. Bokning och frågor ställs till emigrationsforskning@kulturparkensmaland.se

Share This