Annonsera i mässkatalogen

Mässkatalogen är en del av entréavgiften. Den presenterar Släktforskardagarna 2018, samtliga utställare samt föreläsningsprogrammet. Den kommer att tryckas i fyrfärg i formatet A5.

Priser för annonsering m.m. framgår av bifogad beställningssedel. Annonskostnaden betalas i anslutning till att beställningen är bekräftad av oss, senast den 15 april 2018. Vi skickar faktura.

Vi är en förening som inte är momsredovisningsskyldig.

Färdigt annonsunderlag skall vara oss tillhanda senast den 20 maj 2018.

Beställning via e-post skickas till redaktionen (redaktion@genealogi-kgf.se).

Blankett för beställning av annonsering.

Share This