Allmänna bestämmelser för utställare

Vi står till tjänst med svar på frågor, upplysningar och hjälp efter bästa förmåga för att underlätta för ert deltagande vid Släktforskardagarna i Växjö 2018. Vi ser fram emot en givande mässa tillsammans.

ANMÄLAN

Anmälan är bindande tills den antagits av KGF/EV och orderbekräftelse skickas ut.

BOKNINGSVILLKOR

Vid anmälan senast den 30 mars så har ni möjlighet att avboka er monterplats om det sker skriftligen inom 30 dagar från det att anmälan skickats in. Därefter är anmälan bindande och beställaren betalningsansvarig för 50 % av monterhyran. Vid avanmälan efter den 1 juli 2018 är beställaren betalningsskyldig till 100 % för sin monterbeställningen

BETALNINGSVILLKOR

ViD anmälan faktureras en anmälningsavgift (del av monterhyran) på 1 000 kr så snart ett avtal träffats och då med 30 dagars betalningsfrist. Full betalning av resterande monterhyra och annonser sker mot faktura, som sänds ut i maj månad med 30 dagars betalningsfrist. Vid sen bokning skall fakturan vara betald före mässans start. Tillbehör/utrustning utöver standard faktureras av vår monterbyggare Compass Fairs.

MONTER

I monterhyran ingår ett grundpaket med vita monterväggar, 1 eluttag med maxbelastning 1 000 W samt en grå matta. Övrig utrustning beställs och bekostas av utställaren via Compass Fairs hemsida www.dinmonter.se. Det som ingår i grundpaketet och tilläggsbeställningar kommer att finnas på plats fredag 31 aug inom den tilldelade monterplatsen. Överlåtelse av monter är endast tillåten med arrangörens medgivande. Inflyttning får inte ske före avtalad tid och monterhyran betald. WiFi finns i mässlokalerna.

MONTERSERVICE

Compass Fairs (CF) erbjuder ett stort utbud av möbler, mattor och specialinredningar för att göra det lilla extra för er monter. Beställningar skall göras direkt på Compass Fairs hemsida www.dinmonter.se. Monterservice erbjuds av CF från fredag t o m söndag, där ni kan göra kompletteringar. I monterservice erhåller ni utan extra kostnad det som behövs för att fästa upp bilder, affischer etc. på monterväggarna. Golven i hallarna är svarta och i montern ingår en grå matta som standard.

.

TILLTRÄDE TILL MONTER OCH UTFLYTTNING FRÅN MONTER

Utställaren kontaktar informationsdisken i entréhallen vid ankomst, där också monterservice finns. Mässområdet är disponibelt från kl. 10.00 fredag 31 augusti 2018 och skall vara utrymt senast kl. 20.00 söndag 2 september 2018. In- och utlastning sker på arenansbaksida. Lördag 1 september har utställare tillgång till mässområdet från kl. 07.00. Alla montrar skall vara klara senast 30 minuter innan mässan öppnar. Utflyttning får ej ske före mässans stängning söndag 2 september 2018 kl. 16.00. Nedmontering av monterväggar och andra delar i montern påbörjas kl. 18.00 och lokalen skall vara helt utrymd kl. 20.00.

Leveransadress för gods som skickas i förväg är: Fortnox Arena, Hejaregatan 5, 352 46 VÄXJÖ med angivande av utställarens namn och monternummer. På grund av brist på utrymme i hallarna så skicka inte godset förrän i mässveckan.

SÄKERHET

Utställare är skyldig att följa arrangörens föreskrifter samt de säkerhetsföreskrifter som myndigheter, personalen inom Fortnox Arena eller arrangören meddelar.

FÖRSÄLJNING AV MAT OCH DRYCK

Utställare får inte sälja mat, dryck och godis för förtäring på mässan om ej annat överenskommits med arrangören.

SKYLDIGHETER OCH FÖRBUD

Det är förbjudet att:

Det är förbjudet för utställaren att:
a) utanför den egna montern sprida reklam eller annan information
b) uppföra montern så att den skymmer annan utställares monter
c) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler eller andra för mässan gemensamma anordningar.
d) framföra musik och annat ljud i montern som stör omgivande utställare
e) sälja lotter utan tillstånd av arrangören

UTSTÄLLARKORT

Utställare erhåller utställarkort för de som jobbar i montern, i förhållande till monterns storlek, ett kort per 2 kvm dock maximalt 10 kort. Det går att köpa till utställarkort utöver tilldelningen för 50 kr styck (gäller båda dagarna),

.

ANVÄNDANDE AV UPPGIFTER (PUL)

Utställaren medger att uppgifter om denne får registreras av arrangören, detta för att underlätta vår hantering vid anmälan och bokning och med att du registrerar personuppgifter så samtycker du till att dessa behandlas för aktuell tjänsts ändamål.

ÖVRIG SERVICE

Informationscenter finns i direkt anslutning till entrén. Där finns även mässervice. Café kommer att finnas i Fortnox Arena. Här kan man köpa smörgås, fikabröd samt varma och kalla drycker. Lunch serveras i restaurang Östergatan i Myresjöhus Arena (fotbollsstadion).

Mässan håller öppet för allmänheten lördagen 1 september kl. 09.00–17.00 samt söndagen 2 september kl. 09.00–16.00. Entrén öppnar kl. 07.00 då det finns tillträde till mässområdet för utställare. Entréavgiften för besökare är 100 kr/dag (inkl. mässkatalog) vid köp i entrén eller helst på vår hemsida.

Vi står till tjänst med svar på frågor, upplysningar och hjälp efter bästa förmåga för att underlätta för ert deltagande vid Släktforskardagarna i Växjö 2018. Vi ser fram emot en givande mässa tillsammans med er.

VÄLKOMNA!

Share This