Årets tema – migration

Migration – utvandring och invandring

Välkommen till Vilhelm Mobergs, Elin Wägners och Pär Lagerkvists stad, Esaias Tegnérs boplats och Carl von Linnés skolstad, sätet för Utvandrarnas hus och Emigrantinstitutet.

Välkommen till Smålands hjärtland! Växjö var redan för 1 000 år sedan ett centrum just där vägarna strålade samman. Vi är stolta över vår bygd och stad och på senare år har vi fått epitetet ”Europas grönaste stad”.

Från mitten av 1800-talet till tidigt 1920-tal var Småland en utvandrarbygd. Då lämnade ungefär 1,5 miljoner svenskar Sverige och flyttade främst till U.S.A. Vi har läst om svåra förhållanden på båtarna över Atlanten med många döda, men också om många som verkligen skapade sig ett nytt och bra liv i det nya landet.

Till Danmark och Tyskland arbetsvandrade många. Den steniga jorden med små brukningsenheter kunder inte föda alla barn, så drängar och pigor måste söka föda någon annanstans, vilket oftast blev i närliggande länder.

Idag är verkligheten ombytt. Till Sverige kommer flyktingar från krig, men också unga människor som flyr fattigdom och vill skapa sig ett bättre liv. Hur tar vi emot dessa?

Vårt tema Migration ska belysas i utställningar och föredrag den 1–2 september 2018.

VARMT VÄLKOMMEN!

Share This